سال گذشته مطلبی در مورد استفاده از ماشین شخصی محمدرضا گلزار در فیلم شش و بش در سایتها درج شد,که افرادی این خبر را تکذیب کردند.

خیلی ها عنوان کردند که این ماشین به محمدرضا گلزار بازیگر محبوب سینما...