این روزها در بازار خرید و فروش تبلت، به ویژه نمونه های گران قیمت شاهد کاهش قیمت ها هستیم و در مقابل نمونه های ارزان قیمت تغییر چندانی نکرده است.

این درحالی است که طی ماه های گذشته عرضه کنندگان...