تصاویر نایاب و دیدنی از شكار زرافه توسط چند شیر را در تصاویر زیر مشاهده می کنید .به گزارش خبرگزاری شینهوا کشور چین در سایت خود تصاویری از شكار زرافه توسط چند شیر در جنگل به نمایش گذاشته است كه به...