فرهنگی - یکشنبه شب، محسن یگانه روی سن سالن برج میلاد وقتی که میخواست میهمان ویژه کنسرت خود را به حاضرین معرفی کند اتفاق ناخوشایندی رخ داد.


...