برخلاف پژو 206 صندوقدار (SD) که از کمبود فضای داخلی رنج می برد خودروی تندر90 از هر سو که به آن نگاه می شود فضای اضافی دارد. در صندوق عقب، در صندلی های ردیف جلو و در صندلی های ردیف پشت، این توجه به...