چندی قبل در گردهمایی خودروهای خاص و ارزشمند «کنکورز دی الگانس» که همه ساله در آمریکا برگزار می‏شود و علاوه بر ارزشمندترین نمونه‏ها اتومبیل‏های مفهومی و آینده‏نگر نیز با مشارکت خودروسازان بنام و...