تاريخ چاپ : دوشنبه 12 مهر 1389


نوکیا N8، جدیدترین گوشی هوشمند سرگرمی نوکیا، با قابلیتهای بینظیر خود به همراه خدمات Ovi عرضه گردید.


http://www.donya-e-eqtesad.com/News/2191/27-02.jpg

به...