تفاوت های بلوتوث 3.1 و بلوتوث 4
بسیاری از کاربران میخواهند بدانند که تفاوت میان بلوتوث 3.1 و 4 در چیست. این دو استاندارد متفاوت ویژگی های خاص خود و میزان مصرف انرژی مشخصی دارند که موقع خرید یک...