MG5، گزینه بعدی مدیا موتور برای بازار ایران است. زمانی که MG وارد بازار ایران شد، شاید کمتر کسی تصور میکرد این خودرو به چنین جایگاهی برسد که البته این موضوع از تولید چین بودن آن ناشی میشد. البته قیمت...