پس از نامه نمایندگان کنگره آمریکا به اوباما مبنی بر استفاده از فرصت انتخاب روحانی و تلاش برای مذاکرات مستقیم، در اقدام تازه کنگره آمریکا ارسال قانون تحریم سالانه ایران به کاخ سفید را به دلیل آنچه...