به ندرت تیونری را خواهید یافت که خودرویی مانند مرسدس بنز SLS AMG را در لیست خود قرار دهد ، زیرا AMG خود به تنهای نیاز اکثر مشتریان را برآورده می کند . اما افرادی هستند که دوست دارند خودروی خاص تر را...