کاوازاکی بیش از 40 سال است در صنعت موتورسیکلت سازی اسم در کرده و در تازه ترین محصول خود، نینجا زد-ایکس 2011، تمام هنرش را در عرضه موتوری قدرتمند و درعین حال نرم به کار برده است.

...