در بهار 2012 پژو مدل جدید خود را در سری خودروهای B (سوپرمینی) عرضه خواهد کرد. این مدل جدید، یعنی پژو 208 در دو بدنه مختلف در دسترس خواهد بود: بدنه 3 در و 5 در....