زیر در باغ وحشی نزدیک بانکوک تایلند گرفته شده است. دودو میمونی که در این باغ وحش به سر میبرد به طور ناگهانی علاقه ای شدید برای نگهداری از توله ببرهایی که به تازگی مادرشان را از دست داده اند نشان...