برخورد گشت ارشاد با بدحجابی در کوهستان + تصاویر


http://www.funpatogh.com/uploads/admin/13381270841.jpg

http://www.funpatogh.com/uploads/admin/13381270862.jpg
...