مقام سابق وزارت خارجه آمریکا در وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا نوشت: روز چهارم اگوست هفتمین رئیس جمهور ایران تحلیف می شود. حسن روحانی قدرت را زمانی به دست می گیرد که کشورش با فشارهای بین المللی...