کمتر ماشین بازی را سراغ داریم که در مقابل توانایی های ب.ام.و سری 6 کلاه از سر برندارد؛ اکنون گذر سری 6 به کارگاه بخش M-Power شرکت ب.ام.و افتاده. M6 آمده تا کابوس سوپراسپورت های چند صد هزار دلاری...