سید عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی کشور در گفتوگو با ایسنا، با اعلام این خبر افزود: طبق ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری، از 16 آبان ماه نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی به طور میانگین...