امروز حسن روحانی، رييس جمهور منتخب مردم ايران، با دریافت حکم تنفیذ خود از مقام معظم رهبری، رسما سکان امور اجرایی کشور را به دست می گیرد. مراسم تنفیذ رییس جمهور منتخب ساعت 17 و با حضور شخصیت های لشکری...