این عکس به خاطر تفسیر جالبی که از فیس بوک کرده است پر بیننده ترین عکس سال 2011 تا کنون بوده است.http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/2/3/91091_559.jpg