شورای طراحی آلمان ماه گذشته در مسابقه ای بین المللی برای انتخاب بهترین مارک ها و طرح های خودرو در سال ۲۰۱۱، گروه طراحان مرسدس بنز را به عنوان بهترین تیم طراحی در صنعت خودرو برگزید.

دان آلفا > گروه...