لیونل مسی در بدو ورودش به ریاض برای چند لحظه ای هم که شده دچار ترس شد.

در بدو ورود کاروان تیم ملی آرژانتین به شهر ریاض، پایتخت عربستان،فوتبال دوستان این کشور استقبال گسترده ای را از آلبی سلسته به...