http://up.downallfa.com/images/107y7bibyv0soidi6pm.jpg

http://up.downallfa.com/images/6mu3ejudvlvmr0rjli66.jpg

مدل :
مزدا3 ( اتاق قدیم ) - تیپ 3 فول آپشن

مشخصات موتور و دنده :
2000 سی سی -...