بیست و نه نفر از چهره های سیاسی و نظامی آمریکا در نامه ای از باراک اوباما خواسته اند فرصت مذاکره را با دولت حسن روحانی از دست ندهد. در نامه ای دیگر، کلیک چارلز دنت نماینده جمهوریخواه و کلیک دیوید...