نربرگرینگ نام یک مجموعه ورزشی واقع در روستایی به نام نربرگ واقع در 120 کیلومتری شمال غرب فرانکفورت است.این مجموعه به دلیل وجود یک پیست مسابقه اتومبیلرانی در سراسر دنیا شناخته می شود.این پیست در واقع...