اسدالله عسگراولادی یکی از خوشنام ترین تاجران خشکبار در جهان از برترین چهره های اقتصادی سال بود.http://www.khabaronline.ir/Images/News/Larg_Pic/2-1-1392/IMAGE634995551163417579.jpg

طرح از...