پیش فروش فوری تندر90 ای دولوکس یورو4 پارس خودرو مجهز به کیسه هوا تحویل آبان ماه از دوشنبه 31 تیر آغاز و تا 12 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

پیش فروش تندر 90 ای دو لوکس یورو4 مجهز به کیسه هوا با...