یخچال: یخ+ چال ( گودال)= گودالی که در آن یخ نگهداری می شود.در گذشته در زمستان چال بزرگی می کندند و آن را پر از برف می کردند این برف در بهار و اوایل تابستان برای سرد کردن آب و نگهداری مواد غذایی...