پیش از آغاز نمایشگاه خودروی پاریس تصاویر و اطلاعات اندکی از کانسپت تازه بی.ام.و که Active Tourer نام دارد، به بیرون درز کرد؛ اما رونمایی رسمی از این کانسپت جدید نشان میدهد بی.ام.و در آن طراحی و نیروی...