مدیرعامل گروه بهمن از احتمال عرضه خودرو مزدا3 با قیمتی حول و حوش 100 میلیون تومان به بازار خبر داد و گفت: با توجه به دلار 2500 تومانی عرضه مزدا3 با قیمت 100 میلیون تومان دور از انتظار نخواهد...