تصاویری از آبگرفتگی مترو تهران :


http://up.downallfa.com/images/z9lflbrq6erzo7v64b8.jpg

http://up.downallfa.com/images/mw8670696nrxtewhv5u.jpg
...