فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش تهران خبر داد و گفت: دادگاه برخی از زورگیران خشن، علنی برگزار خواهد شد.

سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت وگو...