خودروی یکی از اعضای خاندان حاکم در قطر به دلیل تخلف در پایتخت انگلیس توقیف شد.پلیس انگلیس خودروی لامبورگینی یکی از فرزندان خاندان حاکم قطر را در منطقه "نایتسبریدگ" که یکی از مناطق مرفه نشین شهر لندن...