قوی ترین جیپ به اروپا می رود+ تصاویر / ( Jeep Grand Cherokee SRT8 ( 2012http://www.up.downallfa.com/images/cdxd3w5jvkcdflj2dj4.jpg


مقامات شرکت آمریکایی جیپ گفته اند که قصد دارند...