اگر ویندوز شما ( XP یا 2000) خراب شده است و دائما دچار مشکل می شود و error های آن زیاد است ، می توانید به کمک همان ویندوز ، آنرا تعمیر کنید.

به این ترتیب که وارد قسمت Run در منوی استارت شوید و...