با گذشت چند ماه از رکود در بازار مسکن، بنگاه های املاک معتقد هستند که این رکود تا ماه پایانی سال ادامه پیدا میکند.در بازار راکد این روزها، برخی فروشندگان واحدهای لوکس که نیاز مالی دارند قدری قیمتها...