لودویگ وان بتهوون یکی از موسیقی*دانان برجستهٔ آلمانی بود که بیشتر زندگی خود را در وین سپری کرد. وی یکی از بزرگ*ترین و تأثیرگذارترین شخصیت*های موسیقی در دوران کلاسیک و آغاز دورهٔ رمانتیک بود. بتهوون،...