حتما شما هم برای خرید خودرو معیارهای مختلفی را مد نظر قرار می دهید و با بررسی هریک از آنها، اتومبیل مناسب خود را انتخاب می کنید. به هر حال مواردی چون قیمت، شکل ظاهری، طراحی داخلی، ابعاد، مشخصات فنی،...