پژو 401 نخستین سری از خانواده 4 پژو در سال 1934 به بازار معرفی شد تا در میان مدل های 301 و به عنوان خودروی کوچک و 601 به عنوان نمونه های بزرگ پژو جای گیرد. طراحی اش بیشتر شبیه 601 بود و در زمان خود...