بعد از راه پیدا کردن این عکس ها به فضای مجازی، پورشه نیز اعلام کرد که این سوپرخودروی هیبریدی پیست نوربرگینگ را در هفت دقیقه و چهارده ثانیه پیموده است. این عکس ها که در یک بروشور رسمی منتشر شده بود،...