ظاهرا طرح تمرکز تولید نیز نتوانست گره گشای مشکل تندر- 90 شود؛ چرا که قیمت این خودرو برای اولین بار در سالهای اخیر روز گذشته در بازار آزاد به بالاترين حد خود رسيد.

...