جدیدترین آمار فروش فیلم های به نمایش درآمده در سینماهای تهران در روزهای نیمه تعطیل سپری شده از سوی پخش کنندگان اعلام شد.

علی سرتیپی مدیرعامل موسسه فیلمیران درباره فروش «من مادر هستم» در دو هفته...