تصویر اولین خودرو وارداتی رسمی جنرال موتورز به ایران در فرودگاه امام خمینی (ره) منتشر شد.
http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1392/5/6/185299_475.jpg
...