بی ام و مشهور ترین شرکت خودروسازی آلمان و یکی از افتخارات صنعت این کشور به شمار می آید.


http://www.up.downallfa.com/images/tlijwy122qwd2phrsd49.jpgدر این گزارش تلاش شده شما را با نحوه...