کرمان موتور این محصول را برای عرضه به بازار ایران در نظر گرفته است تا بعد از 520، 620 و X60 چهارمین محصول از کارخانه لیفان برای بازار ایران باشد و جای پای خود را در این بازار محکم تر کند.کرمان موتور...