معرفی و مشخصات هوندا CRV مدل 2015 در ایران


http://cdn.iranjib.ir/images/nzyap29yti5q3zqcm00k.jpg


وقتی یک شاسی بلند ژاپنی انقدر جذاب و از هر نظر عالی است که در سال 2014 یک تنه به عنوان...