گروه خودرو- این روزها که جدال شورای رقابت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بر سر قیمت گذاری خودرو بالا گرفته، خودروسازان به نوعی خود را کنار کشیده اند و به اصطلاح یکی به نعل می زنند و یکی به میخ.وزارت...