حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری صبح امروز، با تشریح جزئیات آزمون سراسری سال 93، گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 93 در صبح و بعدازظهر پنجشنبه...