دیگر از روزهایی که تماشای پژو 405 و رنو 21 در کوچه پس کوچه های شهر تعجب برانگیز بود زمان زیاد می گذرد. اگر اوسط دهه 70 با تولد خودروهای جدید در خیابان های شهر همراه بود دیگر این روز ها جولان پورشه و...