معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو جزئیات قیمت پیش فروش 7 محصول این شرکت از امروز را اعلام کرد. عبداله بابایی با اشاره به اینکه شرکت ایران خودرو برای تثبیت بازار و اطمینان به مردم مبنی بر اینکه...